Общи Условия

  Общи условия за ползване на приложението Интерактивна Телевизия за крайни устройства с операционни системи iOS,Android.TIZEN,WebOS и други

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД

  Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2024г.

  Общи условия по ЗЕСМФИ

  Уведомление за изменение на цените по договори за Аналогова Телевизия и за Цифрова Телевизия

  Уведомление за изменение на Общите условия по договори между “СКАТ ТВ” ООД и ползвателите на услугите „Разпространение на радио и телевизионни програми и широколентов достъп до интернет“ от 28.07.2021г.

  Уведомление за изменение на условията по договори между “СКАТ ТВ“ ООД и ползватели на услугата достъп до Интернет с месечен абонамент от 5 лв. от 31.05.2023г.