Цифрова Телевизия или Интерактивна Телевизия

Гледай Цифрова телевизия с над 200+ TВ канала. Забавлявай се с голямо разнообразие от жанрове.

Оптичен Интернет

СКАТ ТВ осигурява достъп до интернет чрез високоскоростна ОПТИЧНА връзка.

Условия на промоция:

Промоцията продължава до 31.07.2024 г.

Промоцията е активна във всички райони в област Бургас, в които СКАТ ТВ предоставя телекомуникационни услуги.


  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД