Интерактивна ТВ СКАТ

Интерактивна ТВ СКАТ


Дата: 26/05/2017 г.

  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД