Интерактивна ТВ СКАТ

Интерактивна ТВ СКАТ


  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД