Нови ценови условия

Уважаеми абонати на СКАТ ТВ, Благодарим Ви за лоялността и доверието, което сме изградили през годините! В стремежът си да бъдем открити и прозрачни към всички Вас и да Ви предлагаме услуги с високо качество покриващо всички съвременни стандарти за интерактивна телевизия, с настоящото Ви Уведомяваме, че считано от 21.08.2021 г. месечна абонаментна такса за услугата ни Цифрова Телевизия /основен пакет ЦТВ 1 ТВ/ ще бъде променена от 16,00 лева на 18,00 лева (с ДДС), месечната абонамента такса за пакета Телевизия и Интернет ще бъде променена от 19,90 лева на 23,90 лева (с ДДС), в това число променят се цените и относно промоционалните пакети Телевизия и Интернет с цена от 14,90 лева (с ДДС) и Цифрова Телевизия с цена от 14,00 лева (с ДДС), които промоционални цени не се прилагат от влизане в сила на новата цена за съответната услуга. Поради описаното по-горе се налага изменение на условията по действащите договори със СКАТ ТВ за ползваните от Вас услуги - Цифрова Телевизия /ЦТВ 1/ и за пакет Телевизия и Интернет, досежно цената на предоставените услуги. Новата месечна абонаментна такса (МАТ) (в лева, с ДДС), ще заплащате за ползването на посочените услуги за м. Септември 2021 г. В приложението към настоящото писмо може да намерите всички нови условия на посочените услуги – новият Ценоразпис, както и Списък с гарантирани ТВ програми, включени в ТВ пакет /ЦТВ 1 ТВ/. Всички останали условия на посочените услуги остават непроменени. Отчетният период на посочените услуги се запазва същият. СКАТ ТВ Ви напомня, че съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗЕС можете да прекратите договора си за ползваните от Вас услуги предмет на посочените промени в срок до 1 месец след публикуване на настоящото уведомление за изменение, т.е. до 20.08.2021 г. /включително/, без това да носи негативи или неустойки за Вас. В случай на прекратяване, следва да върнете ползваното крайно устройство, за да не бъдат начислени неустойки за него. В случай, че желаете да задържите предоставеното Ви крайно устройство, то следва да заплатите стойността му. Важно: Настоящото Уведомление има характера на такова по чл. 230, ал. 6 от ЗЕС и е предложение за изменение на цената на договорите за посочените услуги.

https://www.tvskat.net/index.php?lang=BG&page=tv-single§ion=promo-single&key=DTV

https://www.tvskat.net/index.php?lang=BG&page=tv-single§ion=promo-single&key=DUO1

https://www.tvskat.net/index.php?lang=BG&page=tv-single§ion=promo-single&key=SMART1

https://www.tvskat.net/index.php?lang=BG&page=channelList§ion=channelList-tv

  Уведомление за изменение на условията по договор за Цифрова Телевизия

Дата: 21/07/2021 г.

  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД