Цената на пакет Макс СПОРТ се променя от 01.07.2022

От 1 юли 2022 цената на месечния абонамент за Макс СПОРТ на 7,99 лв. с ДДС. Изменението е в резултат от промени в търговските условия на А1 България ЕАД , която притежава правата върху каналите, включени в спортния пакет.

Дата: 16/06/2022 г.

  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД