Цифрова Телевизия или Интерактивна ТВ

Гледай Цифрова телевизия с над 197 TВ канала. Забавлявай се с голямо разнообразие от жанрове.

40 HD канала
Оптичен Интернет

СКАТ ТВ осигурява достъп до интернет чрез високоскоростна ОПТИЧНА връзка.
ПАКЕТ HBO
ПАКЕТ ДИЕМА ЕКСТРА


  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД